Dhuro gjak
02 Oct 2018

Dhuro gjak

Sot stafi i evroTarget dhuruan gjak për të shpëtuar jetë.
Gjithsecili mund të bëhet HERO!!!