top image

JOBS

Së bashku kemi target suksesin!

SharePoint Administrator

Kualifikimet:

• Kualifikim i lartë profesional,
• Njohës i shkëlqyer i gjuhëve gjermane dhe angleze,
• Diplomë Bachelor në Teknologji Informative, Shkenca Kompjuterike, ose fusha të ngjashme,
• Së paku 2 vite përvojë pune në SharePoint ose në pozitë të ngjajshme,
• Shkathtësi të mira komunikuese dhe organizative,
• Është i familjarizuar me strukturën e webfaqeve dhe HTML,
• Përdorimi i shkëlqyer i aplikacioneve përkatëse: Microsoft Office Suite dhe Windows Servers,
• Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjeve të problemeve,
• Njohuri të mirë në ruajtjen e sigurisë së informacionit,
• Konfidencialitet dhe përgjegjësi për informatat e ndjeshme të kompanisë,
• Aftësi kreative të personalizimit dhe përdorimit të SharePoint,
• Shfaqë njohuri të industrisë së zhvillimit të software-ve,
• Komunikon rrjedhshëm dhe efektshëm,
• Përshtatet mirë me punën grupore,
• Është i aftë të përkthejë zhargonet teknike në gjuhë të thjeshtë për sqarim,
• Paraqet aftësi të punës dhe të hulumtimit të pavarur,
• Menaxhon kohën në mënyrë efikase dhe efektshëm kryen më shumë detyra njëkohësisht,
• Aftësi mendimi dhe pune të menjëhershme për sanimin e rënieve të sistemit dhe problemeve serioze softuerike,
•Shfaq aftësi të forta udhëheqëse

Çfarë ofrojmë ne?

• Stabilitet kontraktual në respektim të plotë të ligjit të punës,
• Pagë të lartë dhe të rregullt,
• Trajnime brenda dhe jashtë vendit,
• Sigurim shëndetësor,
• Ambient modern dhe të sigurt të punës,
•Shujtë ditore, kafe, çaj dhe ujë pa kufi.

Requirements

 • Monitoron softuerin e SharePoint për probleme dhe defekte
 • Zgjidh problemet menjëherë
 • Delegon punët tek zhvilluesit e SharePoint
 • Mbikëqyrë aktivitetin që ka të bëjë me mirëmbajtjen e SharePoint
 • Menaxhon dhe rishikon organizimin e faqes
 • Përshtat faqen e SharePoint për kompaninë
 • Analizon aktivitetin ditor të përdoruesve në SharePoint
 • Mirëmban të dhënat e azhurimeve, mirëmbajtjes dhe aktivitetit të SharePoint
 • I raporton menaxhmentit për të rejat dhe informatat e përdorimit të SharePoint
 • Ofron ndihmë teknike për përdoruesit e SharePoint
 • Adreson pyetjet dhe shqetësimet e pronarëve ose drejtorëve të bizneseve në lidhje me funksionimin e softuerit
 • Mban informata të përditësimit të Microsoftit për softuerin e SharePoint
 • Sipas nevojës, aplikon përditësimet për versionin e SharePoint të kompanisë
 • Mirëmban Firewall-et dhe sigurinë e SharePoint
 • Mban trajnime dhe seanca informuese për t'u mësuar bashkëpunëtorëve përdorimin e SharePoint
 • Konsultohet me menaxhmentin që të implementojë sa më mirë përdorimin e SharePoint për qëllimet e kompanisë
 • Merr pjesë në konferenca të IT-së që të mësojë për zhvillimet e reja softuerike
APLIKO TANI

Ngarkoni CV-en tuaj këtu.

Ngarkoni voice file-n tuaj këtu.