top image

JOBS

Së bashku kemi target suksesin!

Kërkojmë 3 Team Leaders

Kualifikimet:

 • Të ketë të përfunduar shkollim lartë – Universitet në drejtim ekonomik, tregtar, ose menaxhment
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës gjermane në të folur dhe të shkruar
 • Përvojë pune së paku 2 vite në udhëheqje të ekipës ose përvojë në pozita të ngjajshme
 • Shkathtësi të mira komunikuese dhe organizative
 • Përdorimi i shkëlqyer i aplikacioneve të MS Office dhe aplikacioneve tjera

Çfarë ofrojmë ne?

 • Stabilitet kontraktual në respektim të plotë të ligjit të punës
 • Pagë të lartë dhe të rregullt
 • Trajnime brenda dhe jashtë vendit
 • Sigurim shëndetësorë
 • Ambient modern dhe të sigurtë
 • Shujtë ditore, kafe, çaj dhe ujë pa kufi

Requirements

 • Përcjellja e ekipës dhe mirëmbajtja e standardeve, proceseve dhe rrjedhës së punëve,
 • Përcjellja e ekipës së re si dhe zhvillimii i saj
 • Monitorimi dhe trajnimi i ekipës
 • Mirëmbajtja e dokumentacionit të projektit dhe të mjeteve të punës
 • Përgjegjësi për mirëmbajtjen e projektit
 • Përdorimi i teknikave të përshtatshme dhe verifikimi për të menaxhuar ndryshimet në fushëveprimin dhe orarin
 • Përgjegjësi në arritjen e performancës
 • Detyrat organizative, krijimi dhe analizimi i statistikave të projketit
 • Rishikimi dhe rregullimi i flukseve të punës
 • Përgatitja dhe mbajtja e takimeve dhe diskutimeve me stafin (për vendosjen e objektivave, përcjelljen dhe realizimin e tyre)
APLIKO TANI

Ngarkoni CV-en tuaj këtu.

Ngarkoni voice file-n tuaj këtu.